LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA – naujai atsikūrusi tarpukario Lietuvos muzikų draugijos Muzikos mokytojų sekcijos tradicijas tęsianti Lietuvos ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo, muzikos ir meno mokyklų bei gimnazijų muzikos mokytojus, universitetų, kolegijų muzikos pedagogus bei mokslininkus vienijanti organizacija.

Lietuvos muzikų draugijos Muzikos mokytojų sekcija įkurta 1936 m. Kaune. Atkuriamasis LMMA suvažiavimas įvyko 1996 m. gegužės 8 d. Klaipėdoje

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos atkuriamojo suvažiavimo dalyvių choras dainuoja J.Naujalio „Užtraukim naują giesmę“.

Diriguoja maestro Robertas Varnas. 1996 m. gegužės 8 d.

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos atkuriamojo suvažiavimo išrinkta taryba 1996 gegužės 8 d.