LMMA valdymas

Aukščiausias LMMA valdymo organas yra LMMA narių arba rinktų delegatų suvažiavimas. 2019 M. SPALIO 25-26D. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMO IŠRINKTI LMMA VALDYMO ORGANAI:

LMMA prezidentė:

Girdzijauskienė Rūta

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja-ekspertė.

 

LMMA prezidentės pavaduotoja: Sandra Rimkutė-Jankuvienė, LMTA docentė.

LMMA finansininkė: Emilija Raukienė, Klaipėdos licėjaus mokytoja-metodininkė.

2019-2024 m. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS TARYBA

Aidukas Rolandas. LMTA docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas-ekspertas.

 

Auglienė Vida. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Belevičiūtė Violeta. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

 

Bertulienė Ingrida. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Činskienė Nijolė. Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

 

Druskis Dainius. Kauno „Aušros“ gimnazijos mokytojas-ekspertas.

 

Girdzijauskas Arvydas. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytojas-ekspertas.

 

Girdzijauskienė Rūta. LMTA profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Grybauskienė Ligita. Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Gustienė Irina. Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Juodpusienė Violeta. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Niparavičienė Aušra. Klaipėdos licėjaus mokytoja-ekspertė.

 

Raukienė Emilija. Klaipėdos licėjaus mokytoja-metodininkė.

 

Rekeltienė Rima. Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokytoja-metodininkė.

 

Rimkutė-Jankuvienė Sandra. LMTA docentė.

 

Sakadolskienė Emilija. VDU Muzikos akademijos docentė.

 

Vekerotienė Rūta. Molėtų gimnazijos mokytoja-metodininkė.

 

Velička Eirimas. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas ekspertas, Vilniaus kolegijos lektorius.

 

Greta Gustaitė

 

Martyna Domarkaitė

LMMA nariai. Dabartiniu metu LMMA vienija daugiau nei keturis šimtus narių. LMMA specialiųjų interesų grupės:

 

Muzikos mokytojo profesinė kompetencija (vadovė doc.dr. Emilija Sakadolskienė);
Mokinių muzikinių pasiekimų stebėsena (vadovė Žydrė Jautakytė);
Muzikinis ugdymas muzikos ir meno mokyklose (vadovas doc.dr. Rolandas Aidukas);
Medijų ir informacinis raštingumas (vadovė Alė Vilutienė).
LMMA niekas nefinansuoja. Patalpas teikia LMTA, Klaipėdos fakultetas.