LMMA valdymas

Aukščiausias LMMA valdymo organas yra LMMA narių arba rinktų delegatų suvažiavimas. 2019 M. SPALIO 25-26D. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMO IŠRINKTI LMMA VALDYMO ORGANAI:

LMMA prezidentė:

Girdzijauskienė Rūta

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja-ekspertė.

 

LMMA prezidentės pavaduotoja: Sandra Rimkutė-Jankuvienė, LMTA docentė.

LMMA finansininkė: Emilija Raukienė, Klaipėdos licėjaus mokytoja-metodininkė.

2019-2024 m. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS TARYBA

Aidukas Rolandas. LMTA docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas-ekspertas.

 

Auglienė Vida. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Belevičiūtė Violeta. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

 

Bertulienė Ingrida. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Činskienė Nijolė. Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

 

Druskis Dainius. Kauno „Aušros“ gimnazijos mokytojas-ekspertas.

 

Girdzijauskas Arvydas. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytojas-ekspertas.

 

Girdzijauskienė Rūta. LMTA profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Grybauskienė Ligita. Klaipėdos P. Mašioto progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Gustienė Irina. Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Juodpusienė Violeta. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja-ekspertė.

 

Niparavičienė Aušra. Klaipėdos licėjaus mokytoja-ekspertė.

 

Raukienė Emilija. Klaipėdos licėjaus mokytoja-metodininkė.

 

Rekeltienė Rima. Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokytoja-metodininkė.

 

Rimkutė-Jankuvienė Sandra. LMTA docentė.

 

Sakadolskienė Emilija. VDU Muzikos akademijos docentė.

 

Vekerotienė Rūta. Molėtų gimnazijos mokytoja-metodininkė.

 

Velička Eirimas. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos muzikos mokytojas ekspertas, Vilniaus kolegijos lektorius.

 

Greta Gustaitė

 

Martyna Domarkaitė

Dabartiniu metu LMMA vienija daugiau nei šešis šimtus narių.