LMMA valdymas

Aukščiausias LMMA valdymo organas yra LMMA narių arba rinktų delegatų suvažiavimas. 2014 M. LAPKRIČIO 7D. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMO IŠRINKTI LMMA VALDYMO ORGANAI:

LMMA prezidentė: Girdzijauskienė Rūta

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto profesorė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja-ekspertė.

LMMA prezidentės pavaduotoja: Sakadolskienė Emilija, Lietuvos edukologijos universiteto docentė.

LMMA finansininkė: Vida Auglienė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokytoja ekspertė.

2014-2019 m. LIETUVOS MUZIKOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS TARYBA

Aidukas Rolandas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojas-ekspertas.

Auglienė Vida. Klaipėdos „Vėtrungės“ muzikos mokyklos mokytoja-ekspertė.

Bertulienė Ingrida. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytoja-ekspertė.

Bilevičiūtė Violeta. Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

Budrienė Valentina. Salantų gimnazijos mokytoja-metodininkė.

Činskienė Nijolė. Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos mokytoja-metodininkė.

Girdzijauskas Arvydas. Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokytojas-ekspertas.

Jautakytė Žydrė. Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė.

Juodpusienė Violeta. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokytoja-ekspertė.

Juozapavičienė Valdonė. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ muzikos mokytoja.

Latvėnienė Dalija. Panevėžio pradinės mokyklos mokytoja-ekspertė.

Niparavičienė Aušra. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja-ekspertė.

Rekeltienė Rima. Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos mokytoja- metodininkė.

Rėkus Edmantas. Kalvarijos muzikos mokyklos mokytojas-metodininkas.

Rimkutė-Jankuvienė Sandra. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto lektorė.

Vidutienė Alė. Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.

LMMA nariai. Dabartiniu metu LMMA vienija daugiau nei keturis šimtus narių. LMMA specialiųjų interesų grupės:

 

Muzikos mokytojo profesinė kompetencija (vadovė doc.dr. Emilija Sakadolskienė);
Mokinių muzikinių pasiekimų stebėsena (vadovė Žydrė Jautakytė);
Muzikinis ugdymas muzikos ir meno mokyklose (vadovas doc.dr. Rolandas Aidukas);
Medijų ir informacinis raštingumas (vadovė Alė Vilutienė).
LMMA niekas nefinansuoja. Patalpas teikia LMTA, Klaipėdos fakultetas.