LMMA nariais gali būti: bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojai, muzikinių kolektyvų vadovai; ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojai; muzikos mokyklų, muzikos bei meno gimnazijų muzikos mokytojai; universitetų bei kitų aukštųjų mokyklų muzikos pedagogai; muzikos, muzikos pedagogikos mokslininkai; kiti muzikos bei kitų sričių specialistai. LMMA narystė yra nemokama. LMMA nariu tampama pateikus prašymą internetu ir dalyvaujant LMMA veiklose.