Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Tyrinėti, Atrasti, Išbandyti: Meno ir mokslo jungtys pradiniame ugdyme“ kviečia pradinių klasių ir menų dalykų (muzikos, teatro, dailės, šokio) mokytojus, menininkus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, mokyklų vadovus, švietimo politikus, visus, kuriems rūpi pradinio ugdymo kokybė.

Konferencijos programoje pranešimai (plenariniai, žodiniai, stendiniai), praktiniai užsiėmimai, diskusijos, gerosios patirties sklaida, mokinių pasirodymai ir darbų parodos.

 

INFORMACIJA

REGISTRACIJA