Spalio 13-15 d., Molėtuose vyko Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tarybos suvažiavimas.

Tarybos nariai diskutavo apie asociacijos veiklos kryptis, jų gerinimo galimybes, iškėlė problemines bendrojo lavinimo muzikos mokytojų darbo sritis bei numatė, kaip LMM asociacija gali padėti įveikti iškilusius sunkumus. Suvažiavimo dalyviai numatė:

  • tęsti jau vykdomas veiklas;
  • gerinti bendradarbiavimą su visos Lietuvos muzikos mokytojų būrelių pirmininkais;
  • skatinti jaunuosius muzikos mokytojus įsitraukti į asociacijos veiklą;
  • paruošti metodinį leidinį, kuris bus skirtas atnaujintose bendrosiose programose atsiradusiai naujai pasiekimų sričiai – Muzikos kūryba (improvizavimas, komponavimas, aranžavimas).
 

LMMA taryba